13/01/2009 - Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής
Ανακοίνωση : ΣΥΛΛΟΓΟΣ : 01-11-2017
Απαράδεκτη στάση της Τράπεζας της Ελλάδος


Συνάδελφοι,

Στις 23/10/2017 εστάλη στην Επικεφαλής της Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος κα. Ιωάννα Σεληνιωτάκη επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, με την οποία ζητήθηκε συνάντηση, με αφορμή τα δημοσιεύματα για ελλιπή φάκελο που έχει υποβάλει η Εxin Financial Services Holding B.V. (δείτε εδώ την επιστολή).

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση σχετικά με το αίτημά μας και μάλιστα σε επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις η απάντηση που λάβαμε από τους συνεργάτες της ήταν αόριστη και δεν προσδιορίστηκε αν και πότε θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την κα. Σεληνιωτάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θεωρεί απαράδεκτη την στάση αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος και ενδεικτική της πρόθεσής της να μην αντιμετωπίσει ευθέως το πρόβλημα και να ενημερώσει, όπως επιτάσσουν οι κανόνες δεοντολογίας και η σημαντικότητα του θέματος, τους άμεσα εμπλεκόμενους για το ζήτημα που έχει προκύψει αλλά αντίθετα να κρύβεται με ανούσιες υπεκφυγές.

Η τακτική της αδιαφάνειας επιτέλους πρέπει να σταματήσει.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.


13/01/2009 - Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής