13/01/2009 - Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής
Ανακοίνωση : ΣΥΛΛΟΓΟΣ : 30-05-2017
Στεγαστικά δάνεια Ε.Τ.Ε.


Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους συναδέλφους που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια από την Ε.Τ.Ε., έχει ήδη γίνει αυτόματα προσαρμογή του επιτοκίου και συγκεκριμένα μείωση σε ποσοστό 2,12%, σύμφωνα με την από 24.05.2017 Εγκύκλιο Β' 121 "Στεγαστικά δάνεια Προσωπικού Θυγατρικών Εταιρειών & Τρίτων Φορέων" (δείτε την εγκύκλιο και το παράρτημα).

Παρακαλούμε να ελέγξετε τον δανειακό σας λογαριασμό και, εφόσον δεν έχει γίνει αυτόματα η μείωση αυτή, επικοινωνήστε με τον Σύλλογο.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.


13/01/2009 - Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής