13/01/2009 - Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής
Ανακοίνωση : ΣΥΛΛΟΓΟΣ : 25-05-2017
Αιμοδοσία Συλλόγου


Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τακτική αιμοδοσία του Συλλόγου μας στην αίθουσα 609, από τις 9:30π.μ. έως τις 13:00μ.μ.

Παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας, δεδομένου ότι τα αιτήματα για καλύψεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των μονάδων που λαμβάνουμε σε κάθε αιμοδοσία.

Οι νέοι αιμοδότες δεν είναι απλά ευπρόσδεκτοι, αλλά και απαραίτητοι.

Παρακαλείστε να έχετε μαζί σας τις κάρτες εθελοντή αιμοδότη, τον ΑΜΚΑ και την ταυτότητά σας. Θυμίζουμε ότι δεν παύει να ισχύει η παλιά κάρτα.

Για τους συναδέλφους της περιφέρειας, επισυνάπτουμε τη Βεβαίωση Εθελοντή Αιμοδότη (δείτε εδώ), η οποία μπορεί να συμπληρωθεί από κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να αιμοδοτήσει μεμονωμένα υπέρ της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου μας και στη συνέχεια να σταλεί στον Σύλλογο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την ηλεκτρονική κάρτα αιμοδότη, μπορείτε να απευθύνεστε στο Ε.Μ.Α. (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, τηλ.: 215 2157865)

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.


13/01/2009 - Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής