Σύνθετη Αναζήτηση
Εκτύπωση Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση
 
Ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΕΑΠΑΕΣΥΛΛΟΓΟΣ
01-06-2017


Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 11/5/2017 ενημέρωσης που εστάλη αναφορικά με την εγγραφή στο Επικουρικό μας Ταμείο (Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε.), και για όσους συναδέλφους μας δεν έχουν εγγραφεί ήδη, ζητήθηκε από το Επικουρικό μας Ταμείο να σας κοινοποιηθούν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Προκειμένου να γίνει η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής απαιτείται η καταχώρηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για το σκοπό αυτό - και δεδομένου ότι η εγγραφή στο Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. θα σας αφορά και μετά το πέρας της ενεργούς εργασιακής σας ζωής - παρακαλούμε όπως καταχωρείτε για την εγγραφή σας την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εργασίας σας.
Ο λογαριασμός που θα δημιουργήσετε - για τον οποίο θα έχετε χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή σας το προσωπικό σας email ( gmail | yahoo | hotmail κ.λπ. ) - σας δίνει στη συνέχεια τη δυνατότητα να προσθέσετε και να καταχωρήσετε περισσότερες από μια διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οπότε μπορείτε στα πεδία της προσωπικής σας καρτέλας να δηλώσετε και την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για τους συναδέλφους που έχουν κάνει ήδη τη διαδικασία εγγραφής και έχουν χρησιμοποιήσει αντί του προσωπικού, το εταιρικό τους email, πρέπει να επικοινωνήσουν στην υπηρεσία πληροφορικής του Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. με τον συνάδελφο κ. Κυπραίο Παναγιώτη (210 8227387, εσωτ. 15), ώστε να τους αποσταλεί εκ νέου email για την απαιτούμενη αλλαγή στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Συνάδελφοι,

Η διαδικασία εγγραφής σας στο Επικουρικό μας Ταμείο είναι σκόπιμο να γίνει εξαρχής σωστά, καθώς ο προσωπικός λογαριασμός που θα δημιουργήσετε θα χρησιμοποιείτε από εδώ και πέρα, θα σας συνοδεύει σε όλη την ενεργό επαγγελματική σας πορεία αλλά και μετά το πέρας αυτής.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ. 
 
... περισσότερες ανακοινώσεις >>