Σύνθετη Αναζήτηση
Εκτύπωση Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση
 
Στεγαστικά δάνεια Ε.Τ.Ε.ΣΥΛΛΟΓΟΣ
30-05-2017

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους συναδέλφους που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια από την Ε.Τ.Ε., έχει ήδη γίνει αυτόματα προσαρμογή του επιτοκίου και συγκεκριμένα μείωση σε ποσοστό 2,12%, σύμφωνα με την από 24.05.2017 Εγκύκλιο Β' 121 "Στεγαστικά δάνεια Προσωπικού Θυγατρικών Εταιρειών & Τρίτων Φορέων" (δείτε την εγκύκλιο και το παράρτημα).

Παρακαλούμε να ελέγξετε τον δανειακό σας λογαριασμό και, εφόσον δεν έχει γίνει αυτόματα η μείωση αυτή, επικοινωνήστε με τον Σύλλογο.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ. 
 
... περισσότερες ανακοινώσεις >>