Σύνθετη Αναζήτηση
Εκτύπωση Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση
 
Προτάσεις συναδέλφων για τον ΕΚΕΣΥΛΛΟΓΟΣ
18-04-2017

Συνάδελφοι,


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 22/11/2016 σύμβαση που υπογράφθηκε μεταξύ Διοίκησης και Συλλόγου, η περίοδος ισχύς του σημερινού Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας λήγει στις 2/7/2017.

Ο Σύλλογος είναι στο τελικό στάδιο σύνταξης της πρότασης για την διαπραγμάτευση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελε να προσκαλέσει όλους τους συναδέλφους να αποστείλουν τις προτάσεις τους μέχρι την Δευτέρα 24/4/2017 στο mail της γραμματείας του Συλλόγου ( gramateia@syllogos.gr ), προκειμένου να εξεταστούν και ενδεχομένως να ενσωματωθούν και αυτές στο υπό διαμόρφωση κείμενο της πρότασης.

Η συμμετοχή και οι παρατηρήσεις όλων σας είναι χρήσιμες για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


Συναδελφικά,
Το Δ.Σ. 
 
... περισσότερες ανακοινώσεις >>