Σύνθετη Αναζήτηση
Εκτύπωση Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση
 
Οργανόγραμμα ή Ανθρωπόγραμμα;ΣΥΛΛΟΓΟΣ
05-01-2017

Συνάδελφοι,

Για ακόμη μια φορά η Εταιρεία έδειξε ότι δεν διαθέτει στρατηγική στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, και παράλληλα δεν εναρμονίζεται ούτε ευθυγραμμίζεται σε κανένα βαθμό με τον απαιτούμενο σχεδιασμό ενός νέου εταιρικού οργανογράμματος.
  
Φυσικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και η κατάρτιση οργανογραμμάτων δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση μόνο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και της αρμόδιας διεύθυνσης που κάνει τη σχετική εισήγηση, αλλά και της Διεύθυνσης Οργάνωσης. Δεν γνωρίζουμε γιατί δεν ζητείται η συνδρομή της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την κατάρτιση των οργανογραμμάτων. Οι ευθύνες βαραίνουν αποκλειστικά την διοίκηση.

Φαίνεται σαν να μην ενδιαφέρει την διοίκηση της εταιρείας μας η δημιουργία εταιρικής κουλτούρας που να στηρίζει την επιχειρησιακή στρατηγική και την διασφάλιση των εταιρικών αξιών, αλλά το να προωθήσει ελάχιστους συγκεκριμένους, ίσως πιο "αρεστούς", αντί να φροντίσει να αναπτύξει ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων και να τους εξελίξει σε πολύ χρήσιμα στελέχη.

Άλλωστε, το κόστος των προαγωγών σε ανώτατες θέσεις είναι τέτοιο που θα επαρκούσε για να δοθεί  πληθώρα "μικρών" προαγωγών στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες θα είχαν ως συνέπεια να ανυψωθεί το ηθικό των υπαλλήλων, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και διασφαλίζοντας την οργανωσιακή σταθερότητα και ευελιξία. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι στην πραγματικότητα η δουλειά "βγαίνει" κυρίως από τους χαμηλόβαθμους εργαζόμενους.

Αντί οι προαγωγές να είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης των εργαζόμενων και να καθιερωθεί ενιαίο ετήσιο σύστημα προαγωγών, η Εταιρεία μας επέλεξε για μια ακόμα φορά αποσπασματικά, αντί για οργανόγραμμα να καταρτίσει ένα "ανθρωπόγραμμα", αφού από την χτεσινή τροποποίηση οργανογράμματος προέκυψαν οι ακόλουθες προαγωγές: Δυο διευθύνσεις, μια υποδιεύθυνση και ένας τομέας, δηλαδή μόλις τέσσερις προαγωγές και μάλιστα πολύ υψηλού κόστους, όπως αναφέρουμε παραπάνω. Και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έμειναν με την πικρή γεύση, ότι ακόμα μια φορά η Εταιρία τους έχει ξεχάσει.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ. 
 
... περισσότερες ανακοινώσεις >>