Σύνθετη Αναζήτηση
Εκτύπωση Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση
 
Διευκρινίσεις σχετικά με τα υπόλοιπα αδειών του προσωπικούΣΥΛΛΟΓΟΣ
12-10-2016


Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που εστάλη από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με τον άμεσο προγραμματισμό για την ολοκλήρωση της διαχείρισης των υπολοίπων των αδειών του προσωπικού μέχρι το τέλος του έτους, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

-Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΕ άρθρο 11 "κάθε εργαζόμενος οφείλει να υποβάλλει προγραμματισμό χορήγησης άδειας μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου, κάθε έτους, όπου θα καθορίζεται και ο επιθυμητός χρόνος απουσίας", ενέργεια που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
Προκειμένου, όμως, να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Εταιρίας, ο εκ νέου προγραμματισμός των υπολοίπων αδειών θα πρέπει να υποβληθεί στην ημερομηνία που έχει οριστεί (15/10/16).

-Η συμπλήρωση της αίτησης αδείας που απαιτείται να καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα SAP, υποβάλλεται πριν τη λήψη της κανονικής άδειας.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ. 
 
... περισσότερες ανακοινώσεις >>